ELY-keskus | Olemme puitetoimittaja ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelujen konsultointipalveluissa kaudella 2021 – 2023.

ELY-palvelumme

Brandstoke Oy on valittu puitetoimittajaksi ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelujen konsultointipalveluihin sopimuskaudeksi 2021 – 2023 seuraaville osa-alueille:​

Analyysi-palvelu​

Tarvitseeko yrityksesi apua nykytilan ja uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen? Analyysissa kartoitetaan kokonaisvaltaisesti yrityksesi liiketoiminnan nykytila ja kirkastetaan sen kilpailuedut yhdessä asiantuntijan kanssa.

  • Huomio erityisesti kehittämisresursseihin: taloudellisen tilanteen, henkilöstöresurssien ja tavoitteiden tasapaino.​
  • Katsotaan 2-3 vuotta eteenpäin ja etsitään 4-5 tärkeintä kehittämiskohdetta.​

 

Konsultointi-palvelu

Kehitä liiketoimintaasi asiantuntijoiden avulla kustannustehokkaasti. ELY-keskuksen Konsultointi-palvelu on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja kehittää toimintaansa. Toimiala- tai yhtiömuotorajoituksia ei ole. Palvelu räätälöidään aina yrityksesi tarpeisiin.

Kasvu, kansainvälistyminen ja uudistaminen​
  • Määritellään yrityksen liiketoiminnan strateginen kokonaistilanne kasvun, kansainvälistymisen ja/tai uudistumisen mahdollistajana​
  • Suunnitellaan, miten kasvu, kansainvälistyminen tai muutos toteutetaan ja rahoitetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kannattavasti​
  • Kehitetään yrityksen talouden johtamista, suunnittelua ja seurantaa.​
  • Ohjataan yrityksen johtoa suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kasvua tukevaan toimintaan, ennakointiin ja sen hyödyntämiseen​
  • Tuetaan ja ohjataan yritysjohtoa kasvun, kansainvälistymisen ja/tai muutoksen mukanaan tuoman organisaatiomuutoksen ja strategian hallinnassa sekä sen suunnittelussa, johtamisessa ja toteutuksessa tuetaan omistajanvaihdoksissa tapahtuvia muutostilanteita ja turvataan liiketoiminnan jatkuvuutta omistajanvaihdoksen aikana​

ELY Asiantuntijat / Vastuukonsultit: Mika Vehviläinen, Harri Widing ja Jorma Winter​

ELY Yritysten kehittämispalvelut

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla voit kehittää yritystäsi helposti ja nopeasti. Saat yrityksesi avuksi kokeneen liikkeenjohdon asiantuntijan tai kehität liiketoimintaosaamistasi huippukouluttajien kanssa kohtuullisin kustannuksin.

Lisätietoja:​

ELY-keskus Yritysten kehittämispalvelut

www.ely-keskus.fi/fi-FI/web/yritystenkehittamispalvelut