Palveluvalikoimamme on syntynyt kokemuksen perusteella. Palvelumme kohdistuvat juuri niihin yritystoiminnan osa-alueisiin, joissa monilla pk-yrityksillä on ongelmia. Tyypillisimmät haasteet ovat usein esim. strategian jalkauttamisessa, toiminnan kehittämisessä, kasvussa tai sisäisessä laskennassa. Usein yritykseltä puuttuu ajantasainen, kirjoitettu strategia ja liiketoimintasuunnitelma, mikä johtaa siihen, että myöskään tavoitteita ei ole kirjattu, niitä ei ole mittaroitu eikä seurata.

Yrittäjä voi kattaa merkittävän osan palveluistamme ELY:n tuella, jolloin yritystään saa kehitettyä kohtuullisin kustannuksin.

 

Brandstoke palvelut

Menestyssuunnitelma yrityksen kehittämiseen ja kasvuun

- uusi suunta yritykselle & apua yrittäjälle

Brandstoken asiantuntijat tuottavat konsultointipalveluita pääasiassa pienten ja keskisuurten yritysten​ omistajille, ylimmälle johdolle ja avainhenkilöille.

Tarvitseeko yrityksesi apua strategian kirkastamisessa, rahoituksen hakuun liittyvissä asioissa, talousosaamisessa, sukupolvenvaihdoksessa tai prosessien kehittämisessä?

Vahvuuksiamme ovat asiantuntijoidemme PK–sektorin tuntemus, laaja toimialaosaaminen​ ja monipuolinen kokemus eri toimialoilta. Asiakkaanamme saat käyttöösi koko organisaatiomme osaamisen ​ja kokemuksen. Palvelumme on saatavana suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi​.

Palvelut

Liiketoiminnan suunnittelu

Puuttuuko yritykseltäsi liiketoimintasuunnitelma? Ovatko suunnitelmat ehkä vain yrittäjän pään sisällä, jäsentymättöminä? Puuttuuko budjetti ja liikevaihto- ja tulostavoitteet? Jos suunnitelmaa ei ole, ei ole myöskään tiekarttaa, joka ohjaa yritystä menestykselliseen toimintaan. Laadimme yhdessä yrittäjän kanssa suunnitelman, joka selkeyttää liikeidean ja konkretisoi tulevaisuudensuunnitelmat yrityksen arvon kasvattamiseksi.

Strategia / Strategian kirkastaminen, päivitys ja jalkautus

Tarvitsetko apua strategian kirkastamiseen? Hyvä strategia on elävä asiakirja, joka huomioi vallitsevan tilanteen. Strategiaa pitää päivittää. Yrityksen johdon tehtävä on katsoa, että ympäristön ja markkinatilanteen muutokset huomioidaan strategiassa ja muutokset johtavat tekoihin. Olemme apunasi myös strategian jalkautuksessa eli käytäntöön viemisessä.

Verotus ja juridiikka

Pohditko, mitä verotuksellisia ja juridisia asioita pitäisi muutostilanteissa ottaa huomioon? Yrittäjän juridiikkatarpeet on hyvä käydä läpi esimerkiksi omistajan- ja sukupolvenvaihdostilanteissa. Yrityskaupassa on huomioitava veroseuraukset.

Lean

Kaipaavatko yrityksesi prosessit virtaviivaistamista? Tehdäänkö teillä turhaa ja tuottamatonta työtä? Aika ajoin on syytä tarkastella kriittisesti, miten yrityksesi sisäiset ja ulkoiset prosessit palvelevat tavoitteiden saavuttamista. Anna meidän auttaa saattamaan yrityksesi toimintatavat ajantasalle.

Avainhenkilöhaku

Oletko tehnyt yrityksen kasvusuunnitelman ja havainnut, että tarvitset kasvun toteuttamiseen lisää osaajia? Olemme myös apuna, kun yrityskaupan suunnittelun yhteydessä haetaan ostajaa.

Kehittäminen

Onko yritykselläsi kehittämistarpeita ja kaipaat apua ja sparrausta niiden tunnistamiseen ja ratkaisujen etsimiseen? Yrityskauppojen kohdalla voi tulla eteen tilanteita, jossa uusi yrittäjä haluaa kehittää yritystä seuraavalla tasolle. Voimme olla yrittäjän apuna, kun esimerkiksi haetaan yritykselle tervettä ja loogista kasvua tai halutaan tarkastella prosesseja kriittisesti. Uudessa liiketoiminnassa voimme olla apuna liiketoimintakonseptoinnissa. Meiltä saa tuotteistamispalveluita (uusien palveluiden, palvelutuotteiden tai tuotteiden tuotteistaminen).

Yrityksen arvonmääritys

Oletko jäämässä eläkkeelle tai ostamassa tai myymässä yritystä, mutta et tiedä yrityksen arvoa? Yrityksen arvonmääritys on palvelu, jossa mallinnetaan todennäköinen näkymä tulevaisuudesta ja yhdistetään se analyysiin. Näin yrityksen arvo saadaan selville. Voimme yhteistyökumppanimme kanssa auttaa myös ostajan etsimisessä.

Sisäinen laskenta / katelaskenta

Onko yrityksesi kasvanut ja laajentunut nopeasti, mutta sisäinen laskenta ei ole pysynyt vauhdissa mukana? Kasvaako liikevaihtosi, mutta tulos tippuu? Vanhanaikaiset laskennan metodit voivat antaa harhaanjohtavaa tietoa ja johtaa siihen, että haetaan lisää kannattamatonta kasvua. Mallinnustyökalun avulla pystymme kartoittamaan, onko kasvu tervettä ja mistä tulos vuotaa.

Myyntipalvelut (Prospektointi / Bookkaus / Myynti)

Myyntipalvelumme voi auttaa esim. tilanteissa, joissa uuden tuotteen myynti sakkaa. Sen sijaan että yritys palkkaa uuden myyjän, autamme prospektointilistan kanssa, voimme kontaktoida potentialisia asiakkaita ja hoitaa bookkaukset.

Rahoitus

Tarvitsetko yritysrahoitusta toiminnan laajentamiseen uudelle toimialueelle? Mietitkö yrityskauppoja, mutta rahoitus puuttuu? Autamme yrittäjää miettimään suunnitellusti ja vertaillen, mikä rahoitusvaihtoehto sopii parhaiten yritykselle, löytyykö yritystukia ja mistä laina kannattaa ottaa.
Yhteiskunta tukee yrityksiä monilla tavoilla. Olemme apunasi kartoittamassa, millaisia yhteiskunnan yritystukia on olemassa ja mikä sopisi yrityksellesi parhaiten. Autamme myös yritystuen hakemisessa.

Kasvu

Haluatko kasvattaa yritystäsi? Mietitkö kivijalkakauppasi laajentamista ketjuksi? Tai onko maantieteellinen laajentuminen mielessä? Meiltä yrittäjä saa apua mm. uuden liiketoimintasuunnitelman laatimisessa, avainhenkilöiden rekrytoinnissa ja kasvustrategian tekemisessä.
Jopa tilanteissa, joissa konkurssi uhkaa, on mahdollista löytää uusi kasvusuunta yritykselle.

Talousosaaminen

Miten tulkita kirjanpitoa, tuloslaskelmaa ja tasetta? Miten keventää tasetta? Sparraamme ja autamme yritysjohtoa talousasioissa, jotta lukujen taustat avautuvat ja päätökset perustuvat mutun sijasta faktoihin.

ELY Yritysten kehittämispalvelut

Brandstoke Oy on yksi ELY:n Yritysten kehittämispalveluiden asiantuntijoista sopimuskaudella 2021 – 2023. Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia liikkeenjohdon konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla voit kehittää yritystäsi helposti ja edullisesti.
Brandstoke on yrittäjän apuna Analyysi-palvelu​ssa ja Konsultointi-palvelussa (Kasvu, kansainvälistyminen ja uudistaminen​).
Lue lisää ELY-palveluistamme