Uusasiakashankinta ja myynnin kasvattaminen

Yrityksen kehittämisessä – aivan kuten missä tahansa kehitysprojektissa - haluttuun lopputulokseen päästään parhaiten luomalla aluksi hyvä ja kattava tilannekuva siitä, missä ollaan ja miten tähän on tultu. Siltä pohjalta on mielekästä pohtia, mihin suuntaan toimintaa tulisi ohjata. Tilannekuvaa varten on hyvä käydä analyyttisesti läpi kaikki keskeiset liiketoiminnan osa-alueet. Tähän olemme kehittäneet tehokkaasti toimivan ja käytännössä toimivaksi todennetun konseptin.

Mikäli yrityksessä halutaan kasvattaa tuloslaskelman ylärivin lukemaa, on se hyvä tehdä suunnitellusti. Näin yrityksen voimavaroja tähän nimenomaiseen tarkoitukseen voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaalla, ennustettavalla ja menestyksekkäällä tavalla ja samalla huolehtia siitä, ettei mitään jo toimivaa rikota tai riskeerata.

Vanhat kliseet ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” ja ”suunnitelmalla on tapana alkaa toteuttaa itseään” ovat osoittautunut käytännön kasvu- ja kehitysprojekteissa edelleen päteviksi toteamuksiksi. Mikään ei toteudu itsestään. Tehdään yrityksellesi juuri sitä varten räätälöity tiekartta kohti kasvua. Tavoitteellinen tiekartta, joka huomioi suunnan, laadun, määrän, on mitattavissa, on aikataulutettu ja vastuutettu.