REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 1.8.2018

1. Rekisterinpitäjä
Brandstoke Oy
050 3844 000, juha.nissinen@brandstoke.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Juha Nissinen
Helsingintie 5-7 F, 02700 KAUNIAINEN
050 3844 000, juha.nissinen@brandstoke.fi

3. Rekisterin nimi
Brandstoke Oy:n osaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Etsimme sosiaalisen median (kuten LinkedIn) ja erilaisten markkinointikanavien kautta liikkeenjohdon ammattilaisia, joita voimme mahdollisesti hyödyntää etsittäessä asiakasyritykseemme potentiaalisia uusia osaomistajia, toimitusjohtajia tai muita avainhenkilöitä.

5. Rekisterin tietosisältö
Tässä yhteydessä kokoamme ja tallennamme seuraavia ja seuraavankaltaisia tietoja:
- Henkilön nimi
- Henkilön ansioluettelo, mikäli hän sellaisen meille oma-aloitteisesti tai pyydettäessä toimittaa
- Tavatessamme tai muutoin yhteydenpitomme seurauksena teemme keskusteluista avainsanatyyppisiä luonnehdintoja esim. ko. henkilön esille nostamista toiveista tulevaisuuden työtehtäviksi ja esimerkiksi lyhytsanaisia kuvauksia henkilön toimialahistoriasta jne.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Emme kerää oma-aloitteisesti itse mitään tässä esiteltyjä henkilötietoja rekistereiksi, ellei ko. henkilö ole itse ollut meihin ensin aktiivisesti ja omalta puoleltaan itse ensin yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Brandstoke Oy:n ulkopuolelle. Yksittäistapauksissa, salassapitosopimusten mahdollistaessa, voimme jakaa henkilöä koskevaa tietoa sellaiselle Brandstoke Oy:n yhteistyökumppanille, joka on osallisena (esimerkiksi asiakkaana) mahdollisen uuden omistusjärjestelyn tai avainhenkilörekrytoinnin valmistelussa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Brandstoke Oy ei kerää manuaalisia asiakastietoja sisältäviä rekistereitä.

Asiakastiedot säilytetään Microsoft Zoho -CRM -pilvipalvelussa, joka on suojattu Brandstoke Oy:n tilin osalta palveluntuottajan edellyttämin kirjautumissalasanoin. Lisäksi rekisterin yhteyshenkilöllä on omalla koneellaan mahdollisesti tiedosto /tiedostoja, joilla henkilöiden osoitetietoja säilytetään. Brandstoke Oy:n palveluksessa olevat, asiakastyöskentelyyn liittyvät työntekijät ovat oikeutettuja pääsemään CRM -järjestelmään.