Palvelupolut - Esimerkkejä aikaisemmista asiakascaseista

Miten toimimme? Tyypillisesti palveluprosessimme toteutuu näin:
1. Tilannekuvan luominen
2. Kipupisteiden tunnistaminen
3. Korjausliikkeet (=joku/jotkut palveluistamme)

Kehityskohteet yksilöidään analyysipäivässä. Kehityskohteet priorisoidaan ja tehdään alustava suunnitelma toimenpiteistä. Analyysi ei velvoita tekemään toimenpiteitä, mutta mahdollistaa ELY:n tuen kehitystoimille jatkokonsultoinnissa.

Esimerkkejä palvelupoluista

1. Terveydenhuoltoalan yhtiö

 • Analyysissä havaittiin suurimman potentiaalin olevan konservatiivisen hoidon puolella
 • ELY:n kehityskonsultoinneissa
  • Asemoitiin yhtiön liiketoimintamalli uudelleen
  • Kehitettiin uusia palvelutuotteita ja palveluketjuja uuden asemoinnin perustalle
  • Tehtiin suunnitelma yhteistyökumppaneiden kanssa aloitettaville uusille liiketoiminnoille, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia ja tekevät ”ostamisen helpoksi”
 • Yhtiön liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti ja markkina-asema on vahvistunut
  • Uutta henkilökuntaa on palkattu myyntiin
  • Verkkokauppa on perustettu ja tuotevalikoima kasvaa
  • Yhtiössä on alkamassa kivijalkakaupan kehityshanke
 • Juuri aloitettu uusin kehityshanke on kannattavuuden kohentaminen
  • Taloushallinnon arkkitehtuurin uudistus sisäisen laskennan kehittämiseksi
  • Uuden mallinnuksen avulla saamme näkymän kannattaviin ja kannattamattomiin liiketoiminta-alueisiin, tuotteisiin ja palveluihin, johtaminen ja päätöksenteko helpottuvat

2. Matkailualan yhtiö

 • Analyysissä havaittiin uutta potentiaalia olevan yritys- ja kokousmatkailijoissa
 • ELY:n kehityskonsultoinneissa
  • Kehitettiin uusia palvelutuotteita ja palveluketjuja yritysasiakkaille
  • Suunnattiin yritysviestintää uudelleen
  • Laadittiin alustava exit –suunnitelma
 • Yhtiön liiketoiminta on kehittynyt kaikilla osa-alueilla
  • Yhtiössä tehdään parhaillaan järjestelyjä, jotka mahdollistavat myydä osan liiketoiminnoista tai koko osakekannan
  • Yhtiön arvo on noussut ja jalostunut
 • Seuraava vaihe on toteuttaa exit
  • Arvonmääritys
  • Potentiaalisten ostajien short list
  • Osake tai liiketoimintakauppa

3. Betonialan yhtiö

 • Analyysissä havaittiin markkinassa olevan mahdollisuus uudelle palvelutuotteelle
 • ELY:n 1. kehityskonsultoinneissa
  • Yhtiön kannattavuuden kehittämiseksi tehtiin kehityshanke
  • Vaihdettiin kirjanpitotoimijaa
  • Luotiin pohja kehittää uutta liiketoimintaa kannattavasti
 • ELY:n 2. kehityskonsultoinneissa
  • Konseptointiin uusi palvelutuote markkinoille
  • Kaupallistamisvaihe on alkamassa

 

4. Öljy- ja kemikaalialan yhtiö

 • Analyysin löydöksenä päätetiin aloittaa uutta liiketoimintaa ja rakentaa uusi tukijalka
 • ELY:n kehityskonsultoinneissa
  • Konseptointiin uusi liiketoimintamalli tukemaan yhtiön aikaisempaa liiketoimintaa ja vähentämään riskiä
 • Seuraavassa vaiheessa
  • Uusi liiketoiminta siirretään pilotoinnin jälkeen uuteen perustettavaan yhteisyritykseen

Tarvitseeko pk-yrityksesi apua?

Palvelumme räätälöidään aina tapauskohtaisesti. Ylläolevat ovat esimerkkejä toteutuneista projekteista.